Blog

Danh Sách Bưu Điện, Bưu Cục Nam Từ Liêm ⚡️ Cập Nhật Mới Nhất

1754
Nội dung bài viết

Tổng hợp danh sách bưu điện Nam Từ Liêm được cập nhật mới nhất. Kèm mã bưu điện, giờ làm việc, số điện thoại liên hệ của các bưu cục Nam Từ Liêm gửi tới bạn đọc

BƯU ĐIỆN CẦU DIỄN 2

 • Mã bưu điện: 129000
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Diễn 2
 • Địa chỉ: Sô´149, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 02437645095

BƯU ĐIỆN CỔ NHUẾ

 • Mã bưu điện: 129810
 • Bưu cục: Bưu điện Cổ Nhuế
 • Địa chỉ: Thôn Viên 1, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 37552810

BƯU ĐIỆN [EMS] GIAO DỊCH TÂN XUÂN

 • Mã bưu điện: 101006
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Giao dịch Tân Xuân
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 02437199095

BƯU ĐIỆN TÀI CHÍNH

 • Mã bưu điện: 130500
 • Bưu cục: Bưu điện Tài Chính
 • Địa chỉ: Xóm 6, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 8385954

BƯU ĐIỆN THĂNG LONG

 • Mã bưu điện: 129100
 • Bưu cục: Bưu điện Thăng Long
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 024.37681913

BƯU ĐIỆN MỸ ĐÌNH 2

 • Mã bưu điện: 129140
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Đình 2
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 024.37870780

BƯU ĐIỆN MỸ ĐÌNH 3

 • Mã bưu điện: 129150
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Đình 3
 • Địa chỉ: Thôn Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

BƯU ĐIỆN TMĐT NGUYỄN CƠ THẠCH

 • Mã bưu điện: 130656
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Nguyễn Cơ Thạch
 • Địa chỉ: Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 02437633845

BƯU ĐIỆN KHL NAM TỪ LIÊM

 • Mã bưu điện: 129090
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Nam Từ Liêm
 • Địa chỉ: Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 024.37853333

BƯU ĐIỆN TMĐT NGUYỄN CƠ THẠCH 1

 • Mã bưu điện: 130657
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Nguyễn Cơ Thạch 1
 • Địa chỉ: Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 02432878210

BƯU ĐIỆN BAN DVBC -TEST1

 • Mã bưu điện: 100951
 • Bưu cục: Bưu điện Ban DVBC -Test1
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

BƯU ĐIỆN EMS KHL TỪ LIÊM

 • Mã bưu điện: 130658
 • Bưu cục: Bưu điện EMS KHL Từ Liêm
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

BƯU ĐIỆN DỊCH VỤ SỐ

 • Mã bưu điện: 130666
 • Bưu cục: Bưu điện Dịch vụ số
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

BƯU ĐIỆN ĐẠI MỖ

 • Mã bưu điện: 130020
 • Bưu cục: Bưu điện Đại Mỗ
 • Địa chỉ: Sô´522, Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:  02432272926

BƯU ĐIỆN PHÙNG KHOANG

 • Mã bưu điện: 130316
 • Bưu cục: Bưu điện Phùng Khoang
 • Địa chỉ: Sô´16/67, Đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

BƯU ĐIỆN XUÂN PHƯƠNG

 • Mã bưu điện: 130690
 • Bưu cục: Bưu điện Xuân Phương
 • Địa chỉ: Sô´171, Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 024.32272925

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ BƯU ĐIỆN MINH KHAI

 • Mã bưu điện: 129731
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bưu điện Minh Khai
 • Địa chỉ: Thôn Ngoạ Long, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ NGUYỄN VĂN THẠC

 • Mã bưu điện: 129834
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Văn Thạc
 • Địa chỉ: Đường Cổ Nhuế, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ XUÂN ĐỈNH

 • Mã bưu điện: 129301
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Đỉnh
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 024 38389613

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ ĐÔNG NGẠC

 • Mã bưu điện: 130501
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Ngạc
 • Địa chỉ: Xóm 3, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 8388499

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ THỤY PHƯƠNG

 • Mã bưu điện: 129900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Phương
 • Địa chỉ: Thôn Đông Sen, Xã Thụy Phương, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 8383240

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ LIÊN MẠC

 • Mã bưu điện: 130200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Mạc
 • Địa chỉ: Xóm Cổng Cầu, Xã Liên Mạc, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 01676608390

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ THƯỢNG CÁT

 • Mã bưu điện: 130400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Cát
 • Địa chỉ: Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 01656198888

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ BƯU ĐIỆN XUÂN PHƯƠNG

 • Mã bưu điện: 129629
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bưu điện Xuân Phương
 • Địa chỉ: Sô´129, Đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 02432272033

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ ĐẠI MỖ

 • Mã bưu điện: 130000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Mỗ
 • Địa chỉ: Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 0977846642

BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ TRUNG VĂN

 • Mã bưu điện: 130301
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Văn
 • Địa chỉ: Thôn Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 0942448996

BƯU CỤC KHAI THÁC CẤP 1 KTNT HÀ NỘI

 • Mã bưu điện: 100920
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTNT Hà Nội
 • Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 02437682971

BƯU CỤC KHAI THÁC CẤP 1 BƯU CỤC KHAI THÁC CHUYỂN PHÁT NHANH

 • Mã bưu điện: 100940
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 Bưu cục Khai thác Chuyển phát nhanh
 • Địa chỉ: Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 04.85853250

BƯU CỤC KHAI THÁC CẤP 1 KT EMS HÀ NỘI NỘI TỈNH

 • Mã bưu điện: 101000
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KT EMS Hà Nội nội tỉnh
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 02439518761

BƯU CỤC DATAPOST DATA POST – HN

 • Mã bưu điện: 100930
 • Bưu cục: Bưu cục DataPost Data Post – HN
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 02437950713

BƯU CỤC NGOẠI DỊCH BƯU CỤC NGOẠI DỊCH NB

 • Mã bưu điện: 100956
 • Bưu cục: Bưu cục Ngoại dịch Bưu cục Ngoại dịch NB
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 024.35843324

BƯU CỤC TÀI CHÍNH MOC NGOẠI DỊCH

 • Mã bưu điện: 100960
 • Bưu cục: Bưu cục Tài Chính MOC Ngoại dịch
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

BƯU CỤC TÀI CHÍNH MOC NỘI DỊCH

 • Mã bưu điện: 100961
 • Bưu cục: Bưu cục Tài Chính MOC Nội dịch
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

BƯU CỤC TRUNG CHUYỂN TC – HÀ NỘI

 • Mã bưu điện: 100959
 • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển TC – Hà Nội
 • Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 04 37681811

BƯU CỤC TRUNG CHUYỂN TRUNG CHUYỂN NỘI TỈNH

 • Mã bưu điện: 100958
 • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh
 • Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 04.37681813

BƯU CỤC PHÁT CẤP 1 BƯU CỤC PHÁT NGOẠI DỊCH

 • Mã bưu điện: 130660
 • Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 1 Bưu cục phát Ngoại dịch
 • Địa chỉ: Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 024.37681817

BƯU CỤC VĂN PHÒNG TRUNG CHUYỂN NỘI TỈNH

 • Mã bưu điện: 130315
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trung chuyển nội tỉnh
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

BƯU CỤC VĂN PHÒNG DATA POST – VP CÔNG TY

 • Mã bưu điện: 100931
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Data Post – VP CÔNG TY
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại: 02432006609

BƯU CỤC VĂN PHÒNG BĐTT4

 • Mã bưu điện: 130664
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTT4
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

BƯU CỤC VĂN PHÒNG ĐỐI SOÁT TCT

 • Mã bưu điện: 130668
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Đối soát TCT
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
 • Điện thoại:

Trên đây là những bưu cục, bưu điện tại Nam Từ Liêm được chúng tôi tổng hợp và cập nhật liên tục trong bài viết này gửi tới bạn đọc.

0 ( 0 bình chọn )

Hà Nội Top 10

https://hanoitop10.net
Hanoitop10.net là một trong những trang web đánh giá sản phẩm dịch vụ lớn nhất tại Hà Nội. Cam kết chân thực khách quan hướng tới lợi ích độc giả

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm